Ολοκληρώθηκε το project της Αγοράς – Εγκατάστασης του 3D Mobile Scanner και Εκπαίδευσης του Τεχνικού Προσωπικού στην χρήση και σχεδιασμό.