Με τη συμβολή του προγράμματος ‘’Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα’’…

Η ίδρυση της επιχείρησης και ο εκσυγχρονισμός της πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ‘’Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα’’ του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013.