Ο ανανεωμένος στόλος της εταιρείας.

Η εταιρεία μας στα πλαίσια της προσπάθειας της να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις της αγοράς,
εξόπλισε το στόλο της με 4 νέα εταιρικά οχήματα για την πιο γρήγορη και συνεπή εξυπηρέτηση των πελατών της…